webmaster: josef.slerka@gmail.com

Archiv roku 2006

listopad 2006

Dopis měsíce

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován španělskému ministru spravedlnosti.

Obsah dopisu v češtině:

Na základě informací Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN a v Radě Evropy, Vás žádám, abyste věnoval pozornost případu Yagouba Guemerega, vězněného od června loňského roku ve věznici se zostřeným režimem v Badajozu. Byl zatčen na základě tzv. protiteroristického zákona. Nebyl zatím obviněn. Během čtyřdenního výslechu byl prý držen s kuklou na hlavě a bit a lékařská dokumentace potvrzuje vážné zranění v oblasti hrudníku. Žádám, aby to bylo řádně prošetřeno.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Španělska, za český ACAT Vám děkujeme. O případu se dozvíte více v angličtině nebo francouzštině na www.fiacat.org.

Den lidských práv 10. prosince

Letos připadá Den lidských práv na neděli. Pamatujte na to ve svých farnostech a sborech. Přikládáme pozvánku na odpoledne, které ACAT pořádá v Salesiánském domě v Kobylisích. Šiřte ji prosím, srdečně zveme.

S pozdravem
Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis španělskému ministru spravedlnosti si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.)

Den lidských práv 10. prosince

Srdečně Vás zveme na
DEN LIDSKÝCH PRÁV
Z programu:

Madla Kabelková o projektu návštěv ve středisku pro uprchlíky v Bělé pod Bezdězem
Marion Vauquelin-Guerillon o tom, jak začala studovat v Praze
Evangelický farář Svatopluk Karásek o práci vládního zmocněnce pro lidská práva

kdy: 10. prosince v 16,00
kde: Salesiánský dům, klub Vrtule, Kobyliské nám. Praha 8
bližší informace tel. 736 533 860

říjen 2006

Dopis měsíce

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován saúdskému králi do jeho sídla v Rijádu. Saúdská Arábie patří k zemím, kde se nejčastěji sahá k trestu smrti: od sedmdesátých let zde bylo popraveno více než 1500 lidí. Trest smrti je používán diskriminačním způsobem: z 86 popravených v roce 2005 téměř polovinu tvořili cizinci. Žena, za jejíž záchranu se chceme modlit a připojit své podpisy k dopisu, je indonéská státní příslušnice, matka dvou dětí. Byla v září 1999 v Saúdské Arábii zatčena a odsouzena za vraždu svého zaměstnavatele. Po celou dobu byla vězněna v izolaci. Údajně doznala vraždu během policejního výslechu. Odsouzena byla bez přístupu veřejnosti.

Obsah dopisu v češtině:

Na základě informací Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN, bych rád vyjádřil své rozhořčení nad tím, jak je v Saúdské Arábii hojně a diskriminačně využíván trest smrti. Trest smrti chápu jako selhání justice. Jeho používání je i ve Vaší zemi často spojeno s porušováním právních předpisů. Kromě toho je nápadné, jak často jsou jeho obětmi ti nejzranitelnější, zejména ženy a cizinci. Žádám Vás, abyste změnil trest Indonésanky Sit Zainab Binti Duraci Rupa, které bylo bráněno v kontaktu s advokátem, indonéskými konzulárními úředníky i členy rodiny.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Saúdské Arábie, za český ACAT Vám děkujeme.

S pozdravem
Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis saúdskému králi si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.)

září 2006

Dopis měsíce

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován Nejvyššímu prokurátorovi Čínské lidové republiky.

Obsah dopisu v češtině:

Na základě informací organizace ACAT (Křesťané proti mučení) Vám blahopřeji k přijetí zásad, které zakazují policii používat mučení. Tyto zásady svědčí o vůli čínských úřadů bojovat s touto metlou, která žel Vaši zemi sužuje. Přeji si, aby nezůstaly mrtvým textem a aby je následovala konkrétní opatření.

Rád bych Vás povzbudil k tomu,

* aby o přijatých zásadách byli informováni všichni příslušníci policie
* aby dodržování těchto zásad kontroloval nezávislý orgán, který bude mít právo navštěvovat detenční zařízení
* aby mučení spáchané příšlušníky policie bylo nestranně vyšetřeno
* aby bylo zajištěno, že oběti mučení nebudou kriminalizovány
* aby byli pachatelé mučení odsouzeni
* aby byly revidovány procesy s osobami odsouzenými na základě doznání vynuceného mučením

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej pošlete přímo do Číny, nebo na naši adresu, za český ACAT Vám srdečně děkujeme.

S přáním krásného babího léta Vás zdraví
Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis Nejvyššímu prokurátorovi Čínské lidové republiky si můžete stáhnout zde ve formátu DOC (pro MS Word aj.)

červenec 2006

Valná hromada ACAT

V sobotu 17. června uspořádal ACAT ve sboru ČCE v Dejvicích odpoledne s africkými duchovními písněmi a režisérem Tomášem Škrdlantem. Rozhovor a fotografie z akce najdete zde.

Následovala valná hromada asociace a přikládáme z ní zápis. Marie Kaplanová oznámila, že ze zdravotních důvodů je nucena rezignovat na funkci předsedkyně České asociace ACAT, a za její nástupkyni byla zvolena Monika Žárská. Marie Kaplanová založila český ACAT a věnovala malému a zatím velmi málo známému sdružení mnoho času a sil. Bude příležitost vyjádřit jí vděčnost při další akci, kterou bychom rádi připravili opět na 10. prosince. Celý zápis z valné hromady naleznete zde ve formátu RTF.

Dopis měsíce

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, se obrací na guinejského prezidenta.

Obsah dopisu v češtině:

Vážený pane prezidente, prostřednictvím Mezinárodní federace ACAT (Křesťané proti mučení) jsme se dozvěděli o tom, že se dne 12. června 2006 řada žáků a studentů ve Vaší zemi stala obětí krvavé represe a zatýkání. Nejméně deset osob bylo zabito a mnoho jich bylo těžce zraněno. Pořádkové síly střílely ostrými náboji do neozbrojeného davu při pokojné manifestaci. Navíc byly zaznamenány zprávy o tom, že bylo některým obětem střelby bráněno v tom, aby byly přepraveny do nemocnic v sousedním Senegalu. Žádáme, aby byly osoby zodpovědné za toto krveprolití zatčeny, souzeny a potrestány podle zákona Vaší země a podle mezinárodních zákonných ustanovení, jejichž je Vaše země signatářem. Žádáme rovněž, aby Guineu mohla v co nejkratší době navštívit mezinárodní vyšetřovací komise.

Dopis je velmi zdvořilý. Guinejské školství se nachází v hluboké krizi a demonstranti protestovali 12. června proti tomu, že se nemohli podrobit maturitní zkoušce. Ke krveprolití došlo v Conakry, ale i v dalších městech ve vnitrozemí. Další informace najdete v angličtině a francouzštině na www.fiacat.org. Opět upozorňujeme na to, že dopis může podepsat i více osob a je možno jej množit. Ať už jej odešlete sami do Conakry, nebo na naši adresu, srdečně Vám za český ACAT děkujeme.

S pozdravem Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis pro guinejského prezidenta si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.) nebo zde ve formát PDF.

červen 2006

Dopis měsíce

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, se obrací na íráckého prezidenta.

Obsah dopisu v češtině:

Vážený pane prezidente, prostřednictvím Mezinárodní federace ACAT (Křesťané proti mučení) jsme se dozvěděli o tom, že írácké jednotky ministerstva vnitra nezákonně zadržují přibližně 7 tisíc osob. Zadržovaným je odpírán kontakt s rodinou a právními zástupci. Často není ani známo, kde jsou vězněni. Množí se zprávy o mimosoudních popravách a o mučení. Žádáme Vás, abyste zasáhl a veřejně odsoudil tyto praktiky a s okamžitou platností je zamezil.

Dopis je velmi zdvořilý. Další informace najdete v angličtině a francouzštině na www.fiacat.org. Opět upozorňujeme na to, že dopis může podepsat i více osob a je možno jej množit. Ať už jej odešlete sami do Iráku, nebo na naši adresu, srdečně Vám za český ACAT děkujeme.

26. červen je Mezinárodním dnem připomínky obětí mučení. Letos připadá na pondělí. Byli bychom rádi, kdybyste na to v neděli 25. června pamatovali ve svých farnostech a sborech.

S pozdravem Marie Kaplanová, Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis do Iráku si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.).

Člověk člověku

Srdečně Vás zvemena promítání filmu
ČLOVĚK ČLOVĚKU
a besedu s režisérem
Tomášem ŠKRDLANTEM
vše proběhne 17. června v 14,30
místo konání
Dr. Zikmunda Wintra 15/746, 160 00 Praha 6
akci doprovodí
Nsango malamu (Dobrá zpráva)
zazpívá africké duchovní písně s doprovodem bubnů
po té se uskuteční
Valná hromada České asociace ACAT

květen 2006

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

tentokrát Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby dva dopisy.

Obsah dopisů v češtině

Dopis do Libye, adresovaný Muammaru Kadáfímu:

Prostřednictvím organizace ACAT (Křesťané proti mučení) jsem se dozvěděl/a o tom, že pěti bulharským ošetřovatelkám a jednomu lékaři hrozí trest smrti, k němuž byli odsouzeni v květnu 2004.

Byli odsouzeni na základě doznání vynuceného mučením. Nebylo respektováno jejich právo na řádnou obhajobu. Zdá se, že údajný trestný čin záměrného šíření AIDS vykonstruovala libyjská policie. Žádáme,
- abyste nařídil okamžité propuštění těchto šesti osob
- abyste nařídil zahájení spravedlivého a nestranného vyšetřování mučení, které bylo na těchto osobách pácháno.

Dopis do Laosu, adresovaný premiérovi:

Dozvěděl/a jsem se o tom, že 5. prosince minulého roku bylo přibližně 29 osob národnosti hmong násilně převezeno z Thajska do Laosu na neznámé místo. Bylo mezi nimi nejméně 23 dětí ve věku 12 až 16 let. Dozvěděl/a jsem se i o tom, že měly být vystaveny špatnému zacházení a mučeny. Žádám úřady Vaší země, aby se co nejdříve jejich rodiny v Thajsku dozvěděly, kde se nacházejí, a aby byli zadržení propuštěni. Rovněž žádám nezávislé a důkladné vyšetřování podobných zadržení. Apeluji na Laos, aby plně respektoval své mezinárodní závazky, pokud jde o dodržování lidských práv.

Oba dopisy jsou velmi zdvořilé. Ať už je odešlete přímo do Libye a do Laosu, nebo na naši adresu, srdečně Vám za český ACAT děkujeme. O případu bulharských zdravotníků odsouzených v Libyi naše média průběžně informovala. Situace na hranicích mezi Laosem a Thajskem je méně známá. Laosané národnosti hmong jsou ve své zemi pronásledováni, a proto mnozí uprchli do Thajska. Ti, kterých se chceme zastat, žili v Huay Nam Khao, vesnici, kde se nachází tábor pro 6 tisíc uprchlíků. Opustili tábor, aby se vydali do kostela, a na cestě byli zadrženi a thajské úřady je vrátily proti jejich vůli do Laosu.Vláda Laosu tvrdí, že neví, kde jsou. Hrozí jim mučení. Pro více informací v angličtině a francouzštině odkazujeme na www.fiacat.org.

S pozdravem Marie Kaplanová, Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis do Lybie si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.).

Dopis do Laosu si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.).

únor 2006

Návštěva Jadranky Cigelj

V nové sekci ACAT uspořádal naleznete informace o akci "Apartmán 103" konané u příležitosti návštěvy Jadranky Cigelj.

Co je ACAT?

V časopise Společenství, vydávavaném Hornim sborem ČCE Vsetín, vyšel článek Evy Žárské o ACATu. Článek si můžete přečíst i zde.

leden 2006

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován prezidentovi Středoafrické republiky do jeho sídla v Bangui. Týká se násilí v zemi, kde nedávno proběhly volby, jejichž průběh zahraniční pozorovatelé hodnotili jako korektní. Přesto stále dochází k vraždám mezi příslušníky soupeřících jednotek i k vraždám civilistů.

Zkrácený obsah dopisu v češtině:

Vaše excelence pane prezidente, prostřednictvím Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN a v Africké komisi pro lidská práva, jsem se dozvěděl/dozvěděla o tom, že v noci z 2. na 3. ledna tohoto roku došlo k přestřelce, kdy pan Jean-Claude Sanzé patrně v sebeobraně zabil podplukovníka Wilfrida Yango Kapitu, jehož přátelé ho pak v budově Úřadu pro informace a vyšetřování mučili a zabili.

Představitelé organizací pro obranu lidských práv a nezávislého tisku (zejména Le Citoyen, Le Confident), kteří o případu informovali a varují před eskalací násilí, se stali předmětem výhrůžek. Byla zničena kancelář zastánce lidských práv, který byl přítelem Jean-Claude Sanzého. Zatím vše nasvědčuje tomu, že pachatelé zůstanou beztrestní.

Žádám, abyste zajistil bezpečí pracovníků organizací pro obranu lidských práv a tisku.

Žádám řádné vyšetření případu Jean-Claude Sanzého.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Středoafrické republiky, za český ACAT Vám děkujeme.

S pozdravem Marie Kaplanová, Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.).

NAVRCHOLU.cz