webmaster: josef.slerka@gmail.com

Jak a kdy vznikl ACAT?

V březnu roku 1974 uspořádal Tullio Vinay konferenci, na níž vydával svědectví o opakovaných případech mučení v Jižním Vietnamu. Vyzýval křesťany, aby si uvědomili svou zodpovědnost a odhalovali mučení, které se praktikuje téměř všude ve světě. Dvě členky Francouzské reformované církve Helene Engel a Edith du Tetre se na základě tohoto svědectví rozhodly založit ekumenickou skupinu, která by upozorňovala křesťany na to, jak je mučení otřesné, skandální, neslučitelné se zásadami OSN a civilizovaného světa vůbec. Tato výzva nevyzněla naprázdno. Naopak ji podpořila další událost: V létě 1974 spáchal sebevraždu dominikánský kněz, krutě mučený koncem šedesátých let v Brazílii - bylo mu 29 let. Ve vězení napsal: "Všude, kde člověk trpí, trpí Kristus s ním. Nastává však hodina, kdy je třeba, aby naši biskupové řekli ´Už dost!´ - a to dřív, než bude pozdě, protože bude-li církev mlčet, kdo jiný by to měl učinit? Církev je znamením jen tenkrát, je-li též spravedlností Boží v tomto světě."

Je třeba upozornit na to, že Amnesty International organizovala již v prosinci 1973 světový kongres za zrušení mučení - a to po rozsáhlé mezinárodní kampani, trvající téměř celý rok.

ACAT byl tedy založen v červnu 1974 v diecézním domě ve Versailles. Zakládá ho 40 členů z několika církví. Využívá techniky a zkušenosti Amnesty International a zůstává nezávislý a autonomní vůči k církevním institucím. Počet angažovaných se rychle rozrůstal, takže v roce 1976 se pod dopis adresovaný papeži Pavlu VI., aby svou autoritou zasáhl v diktaturách Latinské Ameriky, podepsalo již 36 tisíc osob. Helene Engel a Edith du Tetre pořádaly kampaně, v roce 1980 měl ACAT ve Francii již 5 tisíc členů a začínal pracovat na mezinárodní úrovni.

V roce 1977 se konalo v Ženevě setkání Světové rady církví, kde byla sepsána tato deklarace proti mučení: "Tváří v tvář tragickému rozsahu mučení v celém světě protestujeme proti mučení a proti každé formě spoluúčasti na něm. Naléhavě žádáme všechny církve, aby pozvedly svůj hlas a demaskovaly všechny struktury, odpovědné za toto porušování práv člověka. Pokud jde o otázku mučení, rozdílnost názorů nepřipadá v úvahu. Všechny církve společně mohou a musí hrát dominantní roli pro zrušení každého druhu mučení ve světě."

Za deset let poté byl založen FIACAT, mezinárodní federace proti mučení. Tato struktura umožňuje ACATu participovat na všech mezinárodních strukturách, které usilují o aplikaci Všeobecné deklarace lidských práv. FIACAT sdružuje organizuje ACAT z 28 zemí. Má poradní statut u OSN a může intervenovat u Africké komise pro lidská práva, kde má statut pozorovatele. Je uznáván Radou Evropy a podílí se na vytváření Evropské konvence pro prevenci mučení.

Monika Žárská podle materiálů FI ACAT

NAVRCHOLU.cz