webmaster: josef.slerka@gmail.com

Proč právě ACAT?

Mučení je zneklidňující skutečnost

Mučení nepatří k dávné minulosti. Ve více než polovině zemí naší planety se mučení praktikuje se záměrem zbavit lidské bytosti jejich přesvědčení, názorů a dokonce i vlastní identity. Mučení je velmi účinný prostředek k vynucování přiznání, výpovědí či informací, k pokořování, terorizování i k tichému vyhlazování celých populací. Tam, kde mučení nebo strach z mučení je cenou za kritiku režimu, stává se mocným nástrojem poroby a udržování řádu.

Žádný stát se k mučení veřejně nepřiznává. Mučení se skrývá za zdmi a nemá mnoho svědků; je živeno spiklenectvím mlčení, které je opřádá.

Mučení nesmíme tolerovat

Nic nemůže ospravedlnit mučení, které pokořuje lidské bytosti. Organizace spojených národů sdružuje přibližně 200 států, které by měly respektovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, jejíž článek 5 ustanovuje: „Nikdo nesmí být podrobován mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Navíc je pro křesťany mučení zásadně neslučitelné s poselstvím Evangelia. Lidské bytosti jsou stvořeny k Božímu obrazu a mučení tento obraz znetvořuje. Kříž, symbol křesťanské víry, nám připomíná, že sám Ježíš Kristus byl obětí mučení.

Co můžeme dělat?

Mučení není osudová danost! Každý den se daří, že se dostávají na svobodu vězni díky tiskovým kampaním a dopisům. Tlak veřejného mínění může být velmi účinný. Každý z nás může něčím působit, všichni společně můžeme přispět k tomu, že se ustoupí od mučení, a můžeme vést boj za to, aby zcela vymizelo.

ACAT (Hnutí křesťanů za odstranění mučení) již od svého založení v roce 1974 pracuje pro ty, kdo jsou mučeni, vězněni v nelidských podmínkách, hrozí jim poprava, a rovněž pro ty, kdo zmizeli, a neohlíží se přitom na jejich původ, politické názory nebo náboženské vyznání. ACAT usiluje o to, aby si církve a křesťané lépe uvědomili existenci mučení a to, že pro věřícího člověka je naprosto přirozené a logické zasazovat se o jeho zrušení, a aby pomocí dopisů reagovali na naléhavé apely („appels urgents“).

Skupiny ACAT se snaží podporovat ve svých zemích prevenci a zvýšenou vnímavost a rovněž výchovné programy o lidských právech.

V centru je modlitba.

Už ve svých počátcích ACAT usiloval o ekumeničnost a o setkávání katolíků, protestantů, pravoslavných a ostatních křesťanů. Asociace je nezávislá na církevních strukturách a na politicko-ideologických či ekonomických skupinách. ACAT se dívá na svět pohledem křesťana a věří, že modlitba je středem jeho činnosti. Modlitba není ani rezignace, ani alibismus – modlit se za ty, kdo zakoušejí mučení, a za ty, kdo je páchají, to znamená modlit se za osvobození obětí a za smíření člověka s Bohem.

ACAT ve světě: Mezinárodní sdružení

Po celém světě existuje na třicet asociací ACAT: v Africe, Evropě, Americe a v Asii. Všechny se seskupují do jednoho mezinárodního svazu FIACAT, který má poradní statut v Organizaci spojených národů, v Radě Evropy a v Africkém výboru za práva člověka a národů.

NAVRCHOLU.cz