webmaster: josef.slerka@gmail.com

Co je to český ACAT

Tento název jste již mohli slyšet několikrát ve sborových ohláškách, ale pro lepší poznání přinášíme několik informací, které v ohláškách nemohou být z časových důvodů uvedeny.

ACAT znamená Křesťané proti mučení a je to česká odnož Mezinárodní federace ACAT. Tato organizace je poradním orgánem při OSN a angažuje se i v Africké komisi pro lidská práva a všude na světě, odkud přicházejí informace o nespravedlivě uvězněných a týraných. Je to organizace křesťanů a proto vychází z biblických základů, zvláště Ježíšova důrazu na starost o vězně. Jedno z kriterií Ježíš uvádí v podobenství o posledním soudu. "...byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.'" (Mat.25,36)

Z blízké rodiny a okruhu přátel vím, jak nesmírnou posilou a pomocí při snášení utrpení v totalitních věznicích bylo pro uvězněné vědomí, že nejsou opuštěni ve svém trápení, že se o ně zajímají, myslí na ně přátelé - křesťané z celého světa, a modlí se za ně. I věznitelé tak byli nuceni k poněkud lepšímu zacházení s vězni. Skutečnost, že svět osud těchto lidí sleduje, zachránila mnoha vězňům život.

My máme to nesmírné štěstí, že v naší zemi, zastaneme-li se nespravedlivě uvězněných a týraných, nic neriskujeme a můžeme hodně vykonat pouhým podpisem, eventuálně nepatrným obnosem za známku.

Velmi mě potěšilo, že na posledních arších zaslaných českým Acatem se objevilo více podpisů, a věřím, že po této informaci, budeme-li vyzváni, jich opět přibude. Jsem přesvědčena, že i to málo, co můžeme učinit, přispěje k šíření dobra na celé zemi.

Eva Žárská (psáno pro bulletin sboru Českobratrské církve evangelické)

NAVRCHOLU.cz