webmaster: josef.slerka@gmail.com

Projev Moniky Žárské ze dne 26. ledna 2005

Dámy a pánové, vítám vás na tomto shromáždění.

V kruhu přátel jsem nedávno pronesla, že je vlastně nesmysl, aby se ministr vnitra staral o elektrické rozvody v nějakých budovách, a kdosi mě opravil, to se velice mýlíš, Moniko, on se tím zabývat musí. Měli jsme pravdu oba. V agendě ministerstva vnitra se záležitost zásuvek skutečně může ztrácet jako úplná prkotina. Ministerstvo má na krku velké ostudy, ostudu s procesem Vladimíra Hučína, ostudu s výsluhami bývalých estébáků, ostudu s korupcí mezi policisty. Brát uprchlíkům zásuvky, to už je taková opravdu jen malinká ostuda. Že se dnes o věci přece jen ví, to jste způsobili vy a další, kteří podepsali protest, a je na místě, abych vám i jim nyní poděkovala. Odevzdala jsem právě v budově, před níž stojíme, přes 800 podpisů. Budete-li někdo ještě chtít podepsat, je to možné, obraťte se na pořadatele.

Prosím vás, abyste nezapomínali na důležitou věc: Postup úředníků, který kritizujeme, vůbec nemusí vyplývat z jejich osobní bezcharakternosti či arogance. Oni se pouze řídí společenskou objednávkou. Vždyť víte, jak mnoho Čechů a Moravanů na uprchlíky reaguje: Co sem lezou? Ať jsou rádi, že dostanou najíst, že na ně neprší. Přišli jsme sem proto, abychom tento obraz naší společnosti narušili. Není nám jedno, co se děje s těmi, kteří potřebují pomoc. Není nám jedno, že se ve státní správě daří lidem, kteří jdou v zákazech a nesmyslné byrokracii dál, než stanoví zákon.

Ředitel kanceláře ministra vnitra mi před několika dny poslal dopis. Bude uveřejněn v časopise Protestant spolu s mou odpovědí. Z ní nyní přečtu jen několik vět:

ACAT (to je hnutí, které vás sem svolalo) má ve svém názvu slovo torture, mučení. Podílel se na formulování Úmluvy Spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Je nepochybné, že k systémovému mučení v žádných detenčních zařízeních v České republice nedochází. Úředníci se však musí smířit s tím, že i formulace o ponižování jsou promyšlené, že nejsou pouhou okrasou textů mezinárodních úmluv, že veřejnost sleduje i projevy ponižujícího zacházení a může rozhořčeně reagovat, je-li takové zacházení institucemi státní správy dokonce obhajováno.

Pro sepsání naší petice jsme se rozhodli na základě vystoupení Věry Roubalové na semináři Acatu v červnu 2004. Byli jsme šokováni. Přiznám se, že jsme si potom během léta ještě ověřovali, zda věci nezkreslila a je tomu skutečně tak, že se zásuvky demontují a do takto "rekonstruovaných" pokojů jsou umísťováni i lidé, kteří se žádného vandalismu nedopustili. Vnímáme to jako nesmyslné trestání a ptáme se: Zač je trestáte?

NAVRCHOLU.cz