webmaster: josef.slerka@gmail.com

Archiv roku 2009

prosinec 2009

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,
další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován do Pekingu a projevuje obavy o život právníka, o němž informovala rozhlasová stanice „Radio Free Asia“. Zhruba pět měsíců po zatčení jej lidé zahlédli při převážení v doprovodu policie, a byli zděšeni jeho zbědovaným vzezřením. Není známo, kde je nyní. Byl už několikrát vězněn, 13. září 2007 se obrátil na Kongres USA otevřeným dopisem, v němž popisoval mučení, jemuž byl podrobován. Více informací naleznete v angličtině a ve francouzštině na www.fiacat.org.

Zkrácený obsah dopisu v češtině:
Dozvěděl jsem se prostřednictvím mezinárodní organizace ACAT (Křesťané proti mučení) o případu vězněného právníka. Žádám, aby úřady Vaší země pana Gao Zhishenga propustily, aby zaručily, že nebude podroben mučení ani jinému špatnému zacházení, aby mu zaručily možnost kontaktu s právníkem a lékařskou péči, aby se vůči obráncům lidských práv chovaly způsobem slučitelným s deklarací OSN.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Číny, za český ACAT Vám děkuji. Více informací v angličtině a francouzštině najdete na www.fiacat.org.

10. prosince bychom si měli připomenout Den lidských práv. Zvu Vás k setkání u nás na Pohořelci v 17,30 a omlouvám se, že je to pozvání na poslední chvíli.

S pozdravem Monika Žárská

říjen 2009

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,
předkládám Vám po dohodě s farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce výzvu k přímluvným modlitbám a činům na podporu kubánského lékaře Darsí Ferrera. Byla formulována v srpnu tohoto roku, a pan Ferrer je stále ještě ve vězení. Přikládám i dopis poslancům, k němuž je možno se ještě připojit. S nashromážděnými podpisy se spolu se sborem v Poličce obrátíme na některé poslance a předám je rovněž kubánskému velvyslanectví v Praze.

Milé sestry, milí bratři,
byli jsme zasaženi zprávou o zatčení dr. Darsí Ferrera. Tento kubánský lékař se věnuje péči o chudé a boji za lidská práva na Kubě. Pomáhá rodinám z venkova, které nouze zahnala do Havany, v hlavním městě však žijí ilegálně, v ohromné bídě a v nebezpečí.
Dr. Ferrer byl zatčen 22. července tohoto roku. Údajným důvodem byl nákup dvou pytlů cementu a dvou hliníkových oken na černém trhu. Podobné obchody jsou však na Kubě běžnou praxí, kterou si vynucuje tamní ekonomická situace. Nepochybujeme o tom, že vlastní důvody zatčení dr. Ferrera jsou politického charakteru. Hrozí mu osm let vězení.
V březnu letošního roku vyslala Synodní rada na Kubu skupinu tří zástupců. Byli jimi Bernard Martin (emeritní farář na Vsetíně), Jan Dus (farář v Poličce) a Reynaú Santiago (mexický farář). Tato skupina se s dr. Ferrerem setkala a velmi na ni zapůsobila práce, kterou pro své spoluobčany on a jeho paní konají. Právě pro tyto osobní kontakty s dr. Ferrerem jsme se rozhodli ke dvojímu kroku: vyzvali jsme členy svého sboru k přímluvným modlitbám za Darsí Ferrera a jeho rodinu, dále jsme odeslali každému poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přiložený dopis. Vás bychom chtěli požádat o podporu:
Především Vás zveme, abyste se připojili k přímluvným modlitbám. Budeme rádi, pokud se také rozhodnete napsat ve prospěch dr. Ferrera dopis či jakkoli jinak v jeho prospěch vystoupit.
S ohledem na dr. Ferrera Vás prosíme, abyste nás sdělili, pokud učiníte jakýkoli krok (e-mail:policka@evangnet.cz). Významné již bude, když při nedělních ohláškách zazní informace o jeho situaci a výzva k modlitbám. Pro jeho manželku i pro něj bude posilou vědět, že se za ně přimlouváte. Více informací získáte na následujících webových stránkách:
www.clovekvtisni.cz
marcmasferrer.typepad.com

S bratrským pozdravem
Jan Dus, farář Jarmil Feltl, kurátor

S pozdravem Monika Žárská

březen 2009

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

omlouváme se Vám, že jste zde více než rok aktuální informace hledali marně. Pokusíme se dát naši stránku brzy do pořádku. Zde jsou poslední uveřejněné texty:

NAVRCHOLU.cz