webmaster: josef.slerka@gmail.com

Archiv roku 2008

leden 2008

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován ministru spravedlnosti afrického státu Burundi, země která v letech 1993 – 2003 prošla občanskou válkou a stále trpí jejími následky. Dochází nadále k beztrestnému násilí, pachateli jsou často příslušníci pořádkových jednotek či vojska, a oběti se obávají hlásit trestné činy úřadům. Zkrácený obsah dopisu v češtině:

Pane ministře, nevládní organizace ACAT, Křesťané proti mučení, která má poradní statut v Organizaci spojených národů a statut pozorovatele v Africké komisi pro lidská práva, mě upozornila na otřesné postavení žen a dívek ve Vaší zemi, které se staly obětí násilí. Od konce občanské války potvrzuje řada svědectví, že počet znásilnění alarmujícím způsobem stoupá a oběti se nemohou dovolat spravedlnosti a odškodnění. Podle zpráv nevládní organizace Lékaři bez hranic se obětí znásilnění velmi často stávají neplnoleté dívky (60%). Vaše úřady jsou nečinné a přihlížejí tomu, že oběti bývají vystaveny dalším represím a sociálnímu vyloučení. Žádám, aby burundská vláda jasně a veřejně odsoudila násilí páchané na ženách, aby provedla opatření směřující ke změně chování a praktik policie a justice, aby v celé zemi, včetně zemědělských oblastí, zahájila ve spolupráci se specializovanými nevládními organizacemi program poskytování ochrany obětem znásilnění.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Burundi, za český ACAT Vám děkuji. Více informací v angličtině a francouzštině najdete na www.fiacat.org.

Dopis si můžete stáhnout zde ve formátu DOC (pro MS Word aj.) nebo zde ve formátu PDF.

Den lidských práv jsme si připomněli 10. prosince 2007 během ekumenické bohoslužby v kostele sv. Terezie v Kobylisích. Kázal Miloš Rejchrt, hrála skupina Nsango malamu (Dobrá zpráva).

S pozdravem Monika Žárská

NAVRCHOLU.cz