webmaster: josef.slerka@gmail.com

Archiv roku 2007

prosinec 2007

Večer lidských práv

Pro větší obrázek klikněte na obrázek.

říjen 2007

Vážení přátelé,
neznám autora této petice, která se ke mně dostala od přátel, ale situace v Barmě je tak vážná, že jsem se k ní připojila a doporučuji ji vaší pozornosti. Monika Žárská

Krize v Barmě

Děje se to nejhorší - během několika posledních dnů generálové v Barmě rozpoutali teror vůči buddhistickým mnichům a protestujícím, střílejí do nich a bijí mnohé z nich až k smrti, jiné odvádějí do mučících komor, kde musí snášet nesnesitelné, hromadně pálí jejich těla.Můžeme pomoci zastavit tento horor. Čína, mocný sponzor Barmy, může mučení zastavit, pokud uvěří, že na tom závisí její národní reputace a olympijské hry v Pekingu v roce 2008. Pro přesvědčení čínské vlády Avaat spouští hlavní světovou a asijskou reklamní kampaň a v úterý doručí naši zprávu s počtem podepsaných. Naše petice se rozšířila o více než 20 000 podepsaných za posledních 72h, ale potřebujeme 1 milion podpisů, abychom se stali globálním hlasem, kterému Čína bude věnovat pozornost. Prosím, podepište petici - pokud jste tak již neučinili - na linku níže uvedeném a rozešlete ji všem známým.

Petice bude doručena rovněž generálnímu sekretáři Spojených národů a my budeme předávat zprávy o našem úsilí rozhlasem lidem v Barmě a podporovat je, aby neztráceli naději, že svět je s nimi. Lidé v Barmě ukazují neuvěřitelnou odvahu, čelíce hororu. Osud mnoha výtečných lidí je v našich rukou a my jim musíme pomoci -- máme na to hodiny, ne dny, abychom to udělali. Prosíme, podepište petici a pošlete ji dál.

http://www.avaaz.org/en/stand_with_burma/o.php

červen 2007

pozvánka

Srdečně Vás zveme na ODPOLEDNE EKUMENICKÉHO SDRUŽENÍ ACAT
24. června 2007 v 16,00
Evangelický sbor v Kobylisích
U Školské zahrady 1
Praha 8
Pavel Kočnar promítne dokumentární film o odsouzení Petro Terpaye
Monika Žárská podá zprávu o mezinárodním semináři ACAT ve Švýcarsku
na bubny zahrají děti ze sboru ČCE v Dejvicích a Jacques Moliba

bližší informace
tel. 736 533 860

květen 2007

Výstava mrtvých lidských těl v Lucerně není jen kýč, je v základě špatná

Připojuji se ke kritikům výstavy. I mě nápad vystavovat upravená mrtvá těla pohoršuje a nechápu, jak je možné, že nalezl pochopení u těch, kdo výstavu povolili. Velice vítám protest České anatomické společnosti. Jasně vychází najevo, že výstava nemá nic společného s odborným zájmem, slouží jen senzaci. Považuji za důležité, že se ozvali vědci a právě oni že pracují s argumentem lidské důstojnosti.

Sdružení ACAT se snaží něco udělat pro živé lidi. Není nám však lhostejné, že mrtvý člověk se může stát exponátem. To, že "materiál" pro výstavu pochází z Číny, země, kde se v děsivém rozsahu praktikuje mučení a trest smrti, jen podtrhuje absurdnost tvrzení vystavovatele, že má jít o osvětový počin. Osvěta burcuje k něčemu správnému a užitečnému, kdežto divácký zájem o vnitřek lidských těl jde ruku v ruce s diváckým přístupem k dalším oblastem, kde je ohrožena lidskost. Lidé se dívají na stále podrobnější a aktuálnější obrazy násilí a utrpení, ale ochota zlé věci zastavit nebo aspoň udělat si na ně názor jako by se stále zmenšovala. Je to nebezpečné.

Monika Žárská za Českou asociaci ACAT (Křesťané proti mučení a trestu smrti)

duben 2007

Český ACAT informuje – duben 2007

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován prezidentovi Středoafrické republiky do jeho sídla v Bangui. Týká se násilí v zemi, kde politická nestabilita po několik let vedla k tomu, že docházelo k vzájemnému vraždění mezi příslušníky soupeřících jednotek i k vraždám civilistů.

Obsah dopisu v češtině:

Pane prezidente, v roce 2006 předložila Středoafrická republika Komisi pro lidská práva OSN zprávu, jež budila dojem, že by mohlo dojít k výraznému zlepšování situace. Byl jsem však prostřednictvím Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN a v Africké komisi pro lidská práva, informován o tom, že ve Středoafrické republice nadále trvá beztrestnost pro pachatele mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení s civilním obyvatelstvem, k němuž došlo v době posledního státního převratu v letech 2002-2003. Oběti se nedočkaly žádné kompenzace, ba dokonce ani toho, že by bylo veřejně konstatováno, co na nich bylo spácháno.

Žádám Vás,
* abyste se zasadil o to, aby byly případy porušování lidských práv vyšetřeny a aby z vyšetřování nebyli vyjímáni úředníci a příslušníci ozbrojených sil,
* abyste zajistil, že oběti vážného porušování lidských práv budou mít možnost dovolání a bude se jednat o jejich odškodnění,
* abyste inicioval veřejný dialog, který by směřoval ke zjištění pravdy a k usmíření.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Středoafrické republiky, za český ACAT Vám děkuji.

S pozdravem Monika Žárská

Dopis si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.)

březen 2007

Český ACAT informuje – březen 2007

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,

další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován prezidentovi Republiky Togo.

Obsah dopisu v češtině:

Vláda Vaší republiky se 14. dubna 2004 v dokumentu podepsaném v Cotonou zavázala garantovat zrušení mimosoudních poprav, mučení a jiných nelidských a ponižujících praktik na území Toga. Avšak od prezidentských voleb 26. dubna 2005, doprovázených nepokoji a násilím, nebylo přijato žádné opatření, které by identifikovalo a postavilo před soud ty, kdo se dopouštěli vážného porušování lidských práv.

Na základě informací Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN, Vás žádám,
* abyste boji proti beztrestnosti pachatelů zaručil prioritu ve Vaší domácí politice a zahájil nezávislé a nestranné vyšetření všech porušování lidských práv z minulých desetiletí, zejména během masakrů z let 1993, 1998, 2003 a 2005,
* abyste dbal na to, aby skutky mučení a krutého, nelidského a ponižujícího jednání byly zahrnuty do trestní legislativy Republiky Togo a aby došlo k přizpůsobení Vaší legislativy Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, kterou Togo ratifikovalo 18. listopadu 1987,
* aby se na vyšetřování zločinů mohly podílet i orgány místní správy,
* abyste co nejdříve ustavil nezávislou a nestrannou ”komisi pro mír, pravdu a usmíření”, která se bude zabývat otázkami paměti, pravdy, spravedlnosti a usmíření.

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Toga, za český ACAT Vám děkujeme. O situaci v Togu se můžete dozvědět více v angličtině a francouzštině na www.fiacat.org.

Několik členů ACATU se 2. března zúčastnilo demonstrace před libyjským velvyslanectvím, kterou organizovala Amnesty international. Sekretariát amnesty slíbil v nejbližších dnech zveřejnit na www.amnesty.cz dopis, který jsme tam podepisovali a který protestuje proti skandálnímu zacházení s pěti bulharskými zdravotními sestrami a palestinským lékařem, odsouzenými v Libyi k trestu smrti a vězněnými tam už od roku 1999. Můžete dopis i nyní ještě podepsat a poslat. Podpisy docházející na velvyslanectví postupně v dopisech mají stejnou, ne-li větší účinnost jako podpisy odevzdané při demonstraci.

S pozdravem Alain Cleyssac a Monika Žárská

Dopis si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.)

MUDr. Yekta Uzunoglu odsouzen

Amnesty International zveřejnila dnes, 29. března 2007, tiskovou zprávu „Amnesty International má obavy o spravedlivý průběh procesu MUDr. Uzunoglua“ (najdete na www.amnesty.cz). Zúčastnila jsem se několika soudních jednání ve věci Uzunoglu. Dnes se z obav, že proces není veden spravedlivě, stala jistota: Dnes totiž soudce Rašík odsoudil MUDr. Uzunogla na dva roky podmíněně. Odsouzený lékař strávil už 31 měsíců ve vyšetřovací vazbě. ACAT zajímá, jak je možné, že nebylo vyšetřeno jeho tvrzení, že byl ve vazbě vystaven fyzickému mučení, trýznění a teroru. I právní laiky průběh dnešního jednání rozhořčil a naplnil nedůvěrou k orgánům české justice. Spolu s MUDr. Uzunoglem byly obžalovány další osoby, jejichž počet byl v průběhu řízení, které trvá už téměř 13 let, měněn. (Šokujícím způsobem státní zástupce ve své závěrečné řeči pozměnil znění obžaloby, včetně počtu obžalovaných osob.) Když v Uzunoglově závěrečné řeči zaznělo, že jeden z obžalovaných v důsledku dvouleté vazby v českých věznicích krátce po propuštění na její následky zemřel, státní zástupce se uchechtl. Podobné projevy cynismu jsem pozorovala během jednání, kterých jsem se zúčastnila, mnohokrát.

MUDr. Uzunoglu má podporu Českého helsinského výboru a Nadace Charty 77. Prof. František Janouch napsal otevřený protestní dopis, který nazval „Žalujeme“. Dnes jsem velmi ráda, že jsem se k němu před několika týdny připojila.

Monika Žárská
předsedkyně České asociace ACAT (Křesťané proti mučení)

ZA BULHARSKÉ ZDRAVOTNÍKY V LIBYI!

Vážení členové a příznivci České asociace ACAT (Křesťané proti mučení)!

Mohli bychom se připojit k akci Amnesty international na podporu bulharských zdravotních sester. Je to na poslední chvíli, ale doufám, že se nás aspoň několik před ambasádou v Slunné ulici sejde.

Kopíruji níže pozvánku Amnesty international a srdečně zdravím.

Monika Žárská

Kdy: sobota 3. 3. 2007 ve 14:00 hodin
Kde: v prostoru před budovou zastoupení Libye, Slunná 11, Praha 6

Prijdte podepsat peticni arch, ktery se AI pokusi predat zastupcum Libye v CR. V dopise zadame o propusteni peti bulharskych sestricek a palestinskeho lekare, kterym v Libyi hrozi trest smrti. "Budeme apelovat za osudy lidi, kteri jsou obetmi absurdniho procesu," rika Ivona Novomestska, koordinatorka akce.

Zdravotnici jsou od roku 1999 drzeni v libyjskem vezeni. Urady je obvinily, ze v nemocnici ve meste Benghazi umyslne nakazili 426 deti virem HIV a hrozi jim smrt zastrelenim.

AI nesouhlasi s trestem smrti za zadnych okolnosti, v pripade zdravotniku ma navic nasledovat po nespravedlivem procesu.

únor 2007

Český ACAT informuje – únor 2007

Vážení členové a příznivci hnutí ACAT,
další dopis, který Vám nabízíme k podpisování a jako námět pro přímluvné modlitby, je adresován kolumbijskému prezidentovi do Bogoty.

Obsah dopisu v češtině:

Na základě informací Mezinárodní federace ACAT, která má poradní statut v OSN, bych rád vyjádřil své rozhořčení nad tím, že nebyli za celých sedmnáct let potrestáni pachatelé masakru 43 vesničanů z obce Pueblo Bello v departmentu Antioquia.

14. ledna 1990 přepadlo vesnici 60 ozbrojenců skupiny „Los Tangueros“. Pod záminkou, že chtějí vyšetřit krádež 43 kusů dobytka odcizeného vůdci ozbrojenců, vybrali a odvezli 43 obyvatel. Mučili je a zavraždili. Jména zavražděných jsou:

José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz (o Cruz Ruiz), Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Jesús Humberto Barbosa Vega, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Bohórquez Pastrana y Jorge Martínez Moreno

Naléhavě žádám kolumbijské úřady
* aby přistoupily k řádnému vyšetření masakru Pueblo Bello
* aby zaručily, že na nikoho z ozbrojenců, který se zabíjení zúčastnil, se nebude vztahovat beztrestnost přislíbená členům demobilizovaných polovojenských skupin
* aby zaručily právo obětí na odhalení pravdy, na spravedlnost a odškodnění pozůstalých

Dopis je velmi zdvořilý. Ať už jej podepsaný odešlete na naši adresu, nebo přímo do Kolumbie, za český ACAT Vám děkuji. O situaci v Kolumbii, která se dosud nevyrovnala s krutými boji mezi polovojenskými jednotkami podporovanými armádou (vozy naložené vesničany, odváženými na mučení a smrt, byly po cestě dvakrát hladce „odbaveny“ na armádních kontrolních stanovištích) a vzbouřenci, se můžete více dozvědět v angličtině a francouzštině na www.fiacat.org.

Případu bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře odsouzených v Libyi k trestu smrti se v posledních týdnech média intenzivněji věnují. Tito lidé jsou však vězněni už od roku 1999. Uvědomila jsem si, že český ACAT je jediný ve slovanských zemích a bylo by správné vyvinout iniciativu. Proto jsem navštívila bulharské velvyslanectví v Praze a shromažďuji informace o možnostech solidarizovat se s odsouzenými tak, aby to bylo účinné. Redaktorka Katolického týdeníku K. Beščecová-Šťastná připravila o případu článek v čísle 4/07. Myslete prosím na tyto odsouzené, s nimiž se ve vězení velmi špatně zachází a odborníci nepochybují o jejich nevině, a také na zanedbané zdravotnictví v Libyi, v přímluvných modlitbách.

Monika Žárská

Dopis si můžete stáhnout zde ve formátu RTF (pro MS Word aj.)

NAVRCHOLU.cz